Основни принципи на говорещия с кучета

Разбирането на психологията на кучетата ни помага да преценим някои основни положения в тяхното поведение. Според Цезар - Говорещият с кучета - най-важно е да се установи каква е причината за дадено поведение на кучето и едва тогава да се пристъпи към корекции.

1. Показва на кучето, че не се страхува от него и така го подготвя за 2 стъпка

2. Показва на кучето, че е по-силен и така заема позициата на алфа мъжки

3. Изисква от кучето да го следва, а не да го води

4. Наблюдава кучето и търси къде се корени проблема, а не неговото пряко проявление

5. След като установи причинителя на поведението изисква от кучето да преодолее или да промени отношението си

Основната концепция на Цезар е, че поведението на кучетата е подследствие от отношението на хората към тях. В различните серии той установява различни проблемни ситуации, но те могат да бъдат групирани в няколко основни направления:

- кучето е получило възможност да доминира или се бори за доминация

- кучето е свръх протективно към семейството, собственика или вещ

- кучето има маниакални състояния, които се повтарят към един и същ обект

- кучето има фобия

- кучето е страхливо и затова налита

Това са едни от най-основните групи проблеми, които водят до необичайно поведение в кучетата.
Най-четени